Convenio con la Cambra d’Empreenedors i Empresaris CEEAC